Jotta Restart Script

Jotta er en av de rimeligste tjenestene hvis du skal ha backup av data i «skyen», men du verden for en elendig og ustabil klient.
I dag er jeg på en treig ADSL linje, og upload av backupdata til Jotta går egentlig døgnet rundt, eller burde gjort… For Jotta klienten kræsjer hver dag, og må restartes.

Til slutt ble jeg så lei at jeg laget et script som sjekker om Jotta er i «vater» og starter den hvis ikke. La dette inn som en «Task Schedule» som kjører en gang i timen.

 

PS: Grunnen til at jeg «piper» det inn i ‘find’ er for å slippe å mellomlagre en fil.. Da kan jeg bare bruke %ERRORLEVEL% direkte.

 


@echo off
tasklist /FI "IMAGENAME eq jotta.exe" 2>NUL | find /I /N "jotta.exe">NUL
if not "%ERRORLEVEL%"=="0" start "" "c:\program files\jotta\jotta.exe"