Pinglogger

Fikk plutselig et behov for å logge resultatet av evt. pakketap på flere maskiner samtidig for å klare å isolere et problem. Utfordringen var at problemet oppstår alt mellom noen timer og dager, så trengte en logfil med når pakketapet oppstår, altså med tidsstempel/timestamp. Scriptet kjøres med «pinglogger.vbs  10.0.0.1 pinglogger.txt»  f.eks. Pinglogger.vbs IP = wscript.arguments(0) … Continued